سخنرانی‌های سال 74

در جمع طلاب جانباز
تاریخ: 01 فروردين 1374
جزئیات دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1374/01/01
از محضر استاد گرانقدر حوزه علمیه قم، حضرت آیت الله مصباح، تشکر می‌کنیم که اجازه دادند که ما جانبازها که در حقیقت فرزندان معنوی و روحی ایشان هستیم، خدمتشان شرف‌یاب بشویم. امید است که همه ما و جانبازهای دیگری که در انتظار استفاده از فرمایشات راه‌گشا و هدایت‌گر ایشان هستند، بتوانیم از رهنمودها و راهنمایی‌ها و ارشادهای این استاد بزرگوار به نحو احسن استفاده کنیم. مجدداً از حضرت‌عالی تشکر می‌کنیم که این وقت‌تان را در اختیار طلبه‌های جانباز ...
https://mesbahyazdi.ir/files/1374.mp3
دارای صوت بدون فیلم دارای متن