مشکات

هویت استکبار با عموم مردمی که طالب حق باشند، هیچ‌گاه آشتی نخواهد داشت. این است که می‌گویند دشمنی آمریکا با ما ذاتی است؛ یعنی مادامی که آمریکا هویت استکباری دارد، نمی‌تواند ما را به حساب بیاورد. حتی اگر در جایی به ما احترام بگذارد، از ایرانی‌ها تعریف کند، یا بگویدکه ما دلمان برای مردم ایران می‌سوزد، دامی برای فریب است. آن‌ها برای هیچ فردی از ما دل نمی‌سوزانند؛ حتی حاضرند هزاران نفر از ما را بکشند تا به منافع ناچیز مادی‌شان برسند. پاسخ مؤدبانه کسانی‌که می‌گویند اگر با آمریکا آرام‌تر رفتار کنیم، نتیجه بهتری می‌گیریم، این است که متأسفیم که شما آمریکا را نشناخته‌اید. متأسفیم که شما با این‌که به آمریکارفته و آن‌جا درس خوانده‌اید، یا سال‌ها در انگلیس بوده‌ و  آن‌جا دکترا گرفته‌اید، با این‌که با آن‌ها هم‌پیاله بوده‌اید و اکنون نیز ارتباطاتی با آن‌ها دارید، باز آمریکا را نشناخته‌اید!

پاسخ به شبهات درباره دین،‌ جلسه یازدهم، استکبار؛ علت دشمنی ذاتی آمریکا با ما