بر درگاه دوست

بر درگاه دوست

شرح فرازهایی از دعاهای

افتتاح، ابوحمزه و مكارم الاخلاق

آیت‌اللّه محمدتقى مصباح یزدى

تدوین و نگارش:

عباس قاسمیان

 

مصباح یزدى، محمدتقى، 1313 ـ

بر درگاه دوست: شرح فرازهایى از دعاى ابوحمزه ثمالى، افتتاح و مكارم الاخلاق / محمدتقى مصباح یزدى؛ تحقیق و نگارش: عباس قاسمیان، قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)، 1382.

336 ص.

1. دعاها. 2. دعاى ابوحمزه ثمالى ـ شرح و تفسیر. 3. دعاى افتتاح ـ شرح و تفسیر. 4. دعاى مكارم الاخلاق ـ شرح و تفسیر. الف. قاسمیان، عباس، 1343. گردآورنده. .ب. عنوان. ج. عنوان: دعاى ابوحمزه ثمالى. شرح. د. عنوان: دعاى افتتاح. شرح. هـ. عنوان: دعاى مكارم الاخلاق. شرح.

1382 202 الف 6 م 266 BP

  • بر درگاه دوست
  • مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى
  • تدوین و نگارش: عباس قاسمیان
  • ناشر: مركز انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)
  • چاپ: صدف
  • نوبت و تاریخ چاپ: چهارم؛ زمستان 1382
  • شمارگان : 2000 قیمت: 16500 ریال

دفتر مرکزی پخش: قم، خیابان شهداء، کوی 24، پلاک 38
تلفن و نمابر: 7742326

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است

شابك: 7 ـ 19 ـ 6740 ـ 964