بر درگاه دوست

بر درگاه دوست

رقعی، شومیز، 272 صفحه، چاپ اول 1376، چاپ چهارم 1382.

این كتاب برگرفته از سخنرانى‌هاى حضرت استاد درباره گزیده‌هایى از دعاهاى افتتاح، ابوحمزه و مكارم الاخلاق است كه به قلم آقاى عباس قاسمیان تحقیق و نگارش شده، و برای نخستین‌بار در سال 1376 به كوشش انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(رحمه الله) چاپ و منتشر گردید.

این كتاب در چهار بخش تنظیم شده است. بخش اول آن به موضوعات كلى در زمینه دعا اختصاص دارد كه از سخنرانی هاى استاد درباره دعا برگرفته شده است. بخش دوم و سوم، مشتمل بر 15 جلسه سخنرانى است كه معظم له در ماه رمضان 1398 قمرى در مهدیه قم ایراد فرموده‌اند.

از آنجا كه مستمعان این جلسات از طبقات گوناگون مردم بوده اند، سطح سخن ایشان درخور چنان جمعى بوده است كه در عین حال حاوى نكات ارزنده و مفید بسیارى است.

در بخش دوم، استاد بخش‌هایى از دعاى افتتاح را شرح داده اند، و در بخش سوم بخش‌هایى از دعاى ابوحمزه و در بخش چهارم قسمت‌هایى از دعاى مكارم الاخلاق را ـ كه در اضافات بعدى به كتاب ملحق شده ـ تبیین و شرح فرموده‌اند.

بنابراین، ترتیب كتاب به گونه‌اى است كه خواننده با آگاهى از مفهوم و فلسفه دعا و شرایط استجابت آن و نیز با یافتن پاسخ‌هاى روشنى براى برخى شبهات درباره دعا مشتاق دعا مى شود؛ سپس با گزیده‌هایى از ادعیه نورانى و معتبر مانند دعاى افتتاح، ابوحمزه و مكارم الاخلاق آشنا مى‌شود، و به این ترتیب كیفیت سخن گفتن و ارتباط با حضرت حق را درمى یابد.

گفتنی است، این كتاب ارزشمند از سال 1386 همراه با کتاب «ياد او» در یک مجلد از مجموعه آثار حضرت آیت‌الله مصباح یزدی با عنوان «مشكات» نیز انتشار یافته و تاكنون 5 نوبت تجدید چاپ شده است.