آذرخشى دیگر از آسمان كربلا

آذرخشى دیگر از آسمان كربلا

وزیری، شومیز،239 صفحه، چاپ اول 1379، چاپ دهم 1382.

این كتاب مجموعه سخنرانى‌هاى استاد در حسینیه شهداى قم در محرم 1421 است كه به قلم آقاى محمود پاك‌روان ویرایش شده و چاپ اول آن در بهار 1379 با شمارگان 5000 نسخه و به كوشش انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(رحمه الله) انجام پذیرفته است. گفتنی است این کتاب تاکنون در ده نوبت تجدید چاپ شده است.

مطالب این كتاب حاصل نگارش دوازده جلسه سخنرانى حضرت استاد می‌باشد که به قرار ذیل است:

در جلسات اول و دوم با عنوان «شبهاتى پیرامون عاشورا و بزرگ داشت آن» استاد به این شبهات پاسخ می‌گویند: علت گرامیداشت عاشورا بعد از گذشت بیش از هزار و چهارصد سال چیست؟ چرا عزادارى می‌كنیم، آیا بهتر نیست به جاى عزادارى از جلسات بحث و گفت‌وگو بهره ببریم؟ چرا باید دشمنان امام حسین(علیه السلام) را لعن كرد؟

در جلسات سوم، چهارم، پنجم و ششم، استاد درباره زمینه‌هاى قیام عاشورا بحث كرده‌اند. برخى مطالب اصلى این بحث عبارت‌اند از: پیشینه تاریخى واقعه عاشورا؛ عوامل انحراف جامعه اسلامى؛ دقت على(علیه السلام) در اجراى حدود و احكام الهى، زمینه‌ساز حقد و كینه دنیاطلبان؛ روش‌هاى به كارگیرى عوامل انحراف از سوى معاویه؛ علل انفعال جامعه در برابر فعالیت‌هاى معاویه؛ راه‌هاى مقابله با عوامل انحراف در جامعه.

در جلسات هفتم و هشتم از هدف قیام عاشورا سخن گفته‌اند که موضوعات این جلسات از این قرارند: اصلاح مفاسد به منزله هدف اصلى امام حسین(علیه السلام)، مفهوم اصلاح و اصلاحات، تأثیر نظام ارزشى در مفهوم اصلاح، اصلاح مطلوب از دیدگاه قرآن، امر به معروف و نهى از منكر به منزله هدف دیگر قیام عاشورا، اهمیت امر به معروف و نهى از منكر و عاقبت ترك آن.

در جلسات نهم و دهم، بحث پایانى جلسه هشتم، یعنى امر به معروف و نهى از منكر، ادامه مى یابد و مباحثى مانند گستره امر به معروف و نهى از منكر به صورت عام و خاص، گستره معناى جهاد، مصادیق امر به معروف و نهى از منكر به معناى عام (تعلیم جاهل، تذكر و موعظه، برخورد اجتماعى با توطئه ها، مقابله با تهاجم فرهنگى و جهاد در راه خدا) مطرح مى‌گردد.

در جلسه یازدهم بحث در زمینه «وظیفه حكومت و مردم در شرایط حاضر» است. استاد وظیفه حكومت و جامعه را در زمینه آموزش احكام و مسائل اسلامى و مقابله با توطئه‌هاى دشمنان تبیین مى كنند، و با برشمردن علل فراموش شدن فریضه امر به معروف و نهى از منكر، در پایان، ایجاد تشكّل هاى اسلامى براى انجام فعالیت‌هاى اجتماعى را به منزله راهكارى عملى در شرایط حاضر پیشنهاد مى كنند.

در جلسه دوازدهم، موضوع امر به معروف و نهى از منكر در قرآن، بررسى مى شود. در این زمینه موضوعاتی هم‌چون معناى اصطلاحى امر به معروف و نهى از منكر، مراتب امر به معروف و نهى از منكر، احساس مسئولیت در قبال دیگران و دلیل تعبیر منافقان در مقابل مؤمنان در زبان قرآن كریم، مطرح مى شود.

این كتاب به همت مؤسسه فرهنگى نور به زبان تركى آذرى ترجمه و در سال 2003 در 288 صفحه و با شمارگان 6000 نسخه چاپ و منتشر شده است. هم‌چنین کتاب مزبور با عنوان «بارقه من سماء کربلا» توسط حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعبدالمنعم الخاقانی به زبان عربی ترجمه و توسط انتشارات دارالتعارف للمطبوعات بیروت منتشر شده است.

گفتنی است، این کتاب از سال 1388 همراه با کتاب «آفتاب ولایت» در یک مجلد از مجموعه آثار حضرت استاد با عنوان «مشکات»، انتشار یافته و تاکنون 9 نوبت چاپ و منتشر شده است.