پلورالیسم

پرسش: 

یکی از سوالاتی که از سوی طرفداران پلورالیسم مطرح می شود این است که اصولا ما چگونه می توانیم بگوییم که خداوندی که هادی است فقط یک گروه را هدایت نموده و دیگران از این نعمت خداوند بی بهره اند و همچنین چگونه میتوانیم بر این عقیده مصر باشیم که حقیقت تنها از ان ماست؟

پاسخ:

درباره پلورالیسم دو سؤال وجود دارد: 1ـ آیا در هر مسأله‌ای یک حقیقت وجود دارد یا حقایق متعدد؟ مخالفان پلورالیسم معتقدند هر مسأله تنها یک پاسخ صحیح دارد. مثلاً توحید حق است و شرک باطل. 2ـ آیا فقط کسانی که دین صحیح را شناخته‌اند از عذاب ابدی نجات خواهند یافت؟ جواب این است که کسانی که تلاش کرده‌اند و نتوانسته‌اند حقیقت را بشناسند و در حدی که توانسته‌اند عمل کرده‌اند، اهل نجات خواهند بود.