دعا

پرسش: 

از کجا پى به استجابت دعا ببرم؟

پاسخ:

استجابت دعاهای دنیوی با تحقق آثارشان شناخته می‌شود؛ اما دعاهای مربوط به آخرت راه قطعی برای شناخت استجابت آنها وجود ندارد و مصلحت هم در این است که انسان نسبت به آنها در خوف و رجا باشد.

 

 

دعا کردن بهتر است یا توسل به اهل بیت علیهم السلام؟

توسل پشتوانه استجابت دعا است و با آن منافاتی ندارد.