آفتاب ولایت‏

آفتاب ولایت

آیت‌اللّه محمدتقى مصباح یزدى

 

 

 

مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 ـ

آفتاب ولایت / محمدتقی مصباح یزدی؛ تدوین: محمدباقر حیدری کاشانی. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1384.

240 ص.( انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛ 3؛ کلام و عقاید؛ 2).

کتابنامه ص. 240ـ239، همچنین به صورت زیرنویس.

1.محمدبن حسن(عج)، امام دوازدهم، 256 ق. ـ 2.مهدویت. الف. حیدری، محمدباقر، 1354 ، گردآورنده. ب. عنوان.

7آ6م / 51 BP

  •           آفتاب ولایت

  •             مؤلف: استاد محمدتقى مصباح یزدى

  •          ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

  •         چاپ: صدف

  •         نوبت و تاریخ چاپ: چهارم، بهار 1384

  •         شمارگان : 10000                                                  قیمت:18000 ریال

دفتر مركزی پخش: قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاك 38، تلفن و نمابر: 7742326 ـ 0251

شعبه مؤسسه امام خمینی(ره): قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، تلفن: 2113629ـ 0251

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است

شابک: 2ـ79ـ5883ـ964

پرونده ویژه: