اصلاحات ریشه‌ها و تیشه‌ها

 

اصلاحات

ریشه‌ها و تیشه‌ها

 

 

 

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

 

 

مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 ـ

اصلاحات؛ ریشه‌ها و تیشه‌ها/ محمدتقی مصباح یزدی؛ نگارش: قاسم شبان‌نیا. –

112 ص.

کتابنامه به صورت زیرنویس.

1. اسلام و اجتماع - جنبه‌های قرآنی. 2. روابط اجتماعی. 3. اسلام -  تجدید حیات فکری. الف. شبان‌نیا، قاسم، نگارنده. ب. عنوان.

6الف6م / 230 Bp

اصلاحات؛ ریشه‌ها و تیشه‌ها

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

تدوین و نگارش: قاسم شبان‌نیا

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

چاپ: نگارش

نوبت و تاریخ چاپ: سوم، بهار 1393

شمارگان : 1000                                                              قیمت: 3500 تومان

دفتر مركزی پخش: قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاك 38، تلفن و نمابر: 37742326 ـ 025

شعبه مؤسسه امام خمینی(ره): قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، تلفن: 32113629ـ 025

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است

شابک: 6-94-5883-964