صوت و فیلم

صوت:

شکرگذاری و قدردانی از نعمت ولایت‌فقیه

دوره آموزشي کوثر ولايت (جمکران، ساختمان ياوران مهدي)
تاریخ سخنرانی: 
1391/12/03