پندهای الهی

 

پندهای الاهی

 

 

 

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

 

تدوین و نگارش:

کریم سبحانی

 

مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 ـ

پندهای الاهی / محمدتقی مصباح یزدی؛ تدوین و نگارش: کریم سبحانی. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

176 ص. (انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛ 417؛ اخلاق؛ 59).

6-246-411-964:ISBN

فهرست‌نویسی براساس اطلاعات فیپا.

کتابنامه به صورت زیرنویس.

1. اندرزنامه‌ها. 2. اسلام و سیاست. الف. انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). ب. سبحانی. کریم، گردآورنده.

6م / 249 BP

پندهای الاهی

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

تدوین و نگارش: کریم سبحانی

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

نوبت و تاریخ چاپ: پنجم، پاییز 1394

چاپ: نگارش

شمارگان : 2000                                                  قیمت: 7000 تومان

 

دفتر مركزی پخش: قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاك 38، تلفن و نمابر: 37742326 ـ 025

شعبه مؤسسه امام خمینی(ره): قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، تلفن: 32113629ـ 025

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است

شابک: 8ـ049ـ411ـ964