سیرى در ساحل

 

سیرى در ساحل

بینش و منش حضرت امام خمینى(ره)

 

 

 

آیت‌اللّه محمدتقى مصباح یزدى

 

تدوین و نگارش:

 على احمدى‌خواه

 

مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 -

    سیری در ساحل؛ بینش و منش حضرت امام خمینى(ره) / محمدتقی مصباح یزدی؛ نگارش: علی احمدی‌خواه. - قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1389.

    216 ص. (انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛ 340؛ اخلاق؛ 47.)

9-169-411-964:ISBN

    کتاب‌نامه به صورت زینویس.

    1. خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، 1280 - 1368 - دیدگاه‌ها. 2. خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، 1280 - 1368 - دیدگاه‌ها. نقد و تفسیر. الف. احمدی‌خواه،  علی. ب. عنوان.

6م/5/1576 DSR

 

سیری در ساحل؛ بینش و منش حضرت امام خمینى(ره)

مؤلف: آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

تدوین و نگارش: علی احمدی‌خواه

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

نوبت و تاریخ چاپ: پنجم، بهار 1392

چاپ: نگارش

شمارگان: 1000                                قیمت: 5500 تومان

 

مرکز پخش: قم، خیابان شهداء، کوی ممتاز، پلاک 38

تلفن و نمابر: 37742326 - 0251

9-169-411-964 :شابک