نگاهی گذرا به بسیج و بسیجی

 

نگاهی گذرا به

بسیج و بسیجی

 

 

آیت‌اللّه محمدتقى مصباح یزدى

 

تدوین و نگارش:

حسین ارجینی

علیرضا تاجیک

مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 -

    نگاهی گذرا به بسیج و بسیجی / محمدتقی مصباح یزدی؛ تدوین و نگارش: حسین ارجینی، علیرضا تاجیک. - قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1385.

    128 ص. (انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛ 442؛ کلام و عقاید؛ 58.)

7-271-411-964:ISBN

  فهرست‌نویسی براساس اطلاعات پیش ار انتشار.

 کتاب‌نامه: ص 127؛ هم‌چنین به صورت زیرنویس.

    1. بسیجیان ـ جنبه‌های مذهبی ـ اسلام. 2.  1. بسیجیان ـ ایران. الف.  مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، انتشارات. ب. عنوان. ج. فروست.

6م8ن/251 BP

 

نگاهی گذرا به بسیج و بسیجی

مؤلف: آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

تدوین و نگارش: حسین ارجینی و علیرضا تاجیک

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

نوبت و تاریخ چاپ: پنجم، زمستان 1390

چاپ: نگارش

شمارگان: 3000                                قیمت: 1650 تومان

 

مرکز پخش: قم، خیابان شهداء، کوی ممتاز، پلاک 38

تلفن و نمابر: 7742326 - 0251

7-271-411-964 :شابک