طوفان فتنه و کشتی بصیرت

 

طوفان فتنه و کشتی بصیرت

 

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

 

تدوین و نگارش:

غلامعلی عزیزی‌کیا

 

سرشناسه: مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 -

عنوان و پدیدآورنده: طوفان فتنه و کشتی بصیرت / محمدتقی مصباح یزدی؛ نگارش: غللامعلی عزیزی‌کیا.

مشخصات نشر: قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1390.

مشخصات ظاهری: 264 ص.

فروست: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛ 857. جامعه‌شناسی؛ 24.

شابک: 3-635-411-964-978

وضعیت فهرست‌نویسی: فیپا

یادداشت: واژه‌نامه.

موضوع: فتنه و فتنه‌انگیزی ـ ـ جنیه‌های مذهبی ـ‌ـ اسلام.

موضوع: بصیرت.

شناسه افزوده: عزیزی‌کیا، غلامعلی، 1340 -    ، نگارنده.

رده‌بندی کنگره: 2ف 6م / 4/ 225 BP

رده‌بندی دیویی: 464/297

شماره کتابشناسی ملی: 2308128

 

 

طوفان فتنه و کشتی بصیرت

مؤلف: آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

تدوین و نگارش: غلامعلی عزیزی‌کیا

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

نوبت و تاریخ چاپ: هشتم، زمستان 1396

چاپ: نگارش

شمارگان: 500                                قیمت: 16000 تومان

 

مرکز پخش: قم، خیابان شهداء، کوی ممتاز، پلاک 38

تلفن و نمابر: 37742326 - 025

3-635-411-964-978:شابک