مشکات

صبر مثل روحی است که باید در كالبد همه اعمال دمیده شود؛ از وفای به عهد و میثاق الهی، تا بقیه كارها. فرض كنید امروز کسی به عهد خود با خدا توجه پیدا کرد و در مقام بندگی برآمد، اما فردا آن را فراموش كرد، آیا می‌توان چنین كسی كه صرف‌الوجود عهد و عبادت را رعایت کرده، را مصداق كسانی دانست كه یُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ؟ زمانی شخص در دایره این افراد قرار می‌گیرد كه در رفتار خود پایدار و ثابت قدم باشد و آن را ادامه بدهد.

درس‌های اخلاق رمضان 1434- جلسه هشتم