صوت و فیلم

صوت:

بزرگ‌داشت مقام استاد

در مراسم بزرگ‌داشت علامه شهيد مرتضی مطهری‌(رحمةالله‌علیه)
تاریخ: 
پنجشنبه, 11 ارديبهشت, 1393