صوت و فیلم

صوت:

در همایش بزرگ بیعت؛ ویژه برنامه حماسه یوم‌الله نهم دی‌ماه

سخنرانی