صوت و فیلم

صوت:

چرا دولت اسلامی مسئول دین مردم است؟

در ديدار با دانشجويان استان زنجان و طلاب مدرسه مشکات
تاریخ: 
پنجشنبه, 2 بهمن, 1393