سجاده‌های سلوک جلد دوم

 

 

سجاده‌های سلوک

شرح مناجات‌های امام سجادعلیه‌السلام

جلد دوم

 

 

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

تدوین و نگارش:

کریم سبحانی

 

سرشناسه: مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 -

عنوان قراردادی: دعای خمس عشر. شرح

عنوان و نام پدیدآورنده: سجاده‌های سلوک /  مؤلف: محمدتقی مصباح یزدی؛ تدوین و نگارش: کریم سبحانی.

مشخصات نشر: قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، انتشارات.

مشخصات ظاهری: 2 ج.

شابک ج 2: 1-684-411-964-978

وضعیت فهرست‌نویسی: فیپا

یادداشت: کتابنامه: ص. 385-386؛ همچنین به‌صورت زیرنویس.

مندرجات: ج 1. شرح مناجات‌های حضرت سجادعلیه السلام. ـ

موضوع: علی‌بن‌حسین(علیه السلام)، امام چهارم، 38 - 94ق.

موضوع: دعای خمس عشر ـ ـ نقد و تفسیر.

موضوع: دعاها ـ ـ نقد و تفسیر.

موضوع: مناجات.

شناسه افزوده: سبحانی، کریم، 1342  -          ،

شناسه افزوده: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، انتشارات.

رده‌بندی کنگره: 6م80422خ / 82/ 271 BP

رده‌بندی دیویی: 778/297

شماره کتابشناسی ملی: 2209102

 

سجاده‌های سلوک: شرح مناجات‌های امام سجادعلیه‌السلام ؛ جلد دوم

مؤلف: آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

تدوین و نگارش: کریم سبحانی

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

نوبت و تاریخ چاپ: دوم، پاییز 1393

چاپ: زلال کوثر

شمارگان: 1000                                قیمت: 16000تومان

 

مرکز پخش: قم، خیابان شهداء، کوی ممتاز، پلاک 38

تلفن و نمابر: 37742326 - 025

1-684-411-964-978 :شابک