مشکات

استاد خوب، رفیق خوب و مطالعه کتاب­های خوب از بهترین چیزهایی است که میتواند به انسان کمک کند تا از آفتها دور بماند و از دست شیطان نجات پیدا کند. هم­چنین این سه چیز شناخت انسان را نسبت به معارف و نسبت به مبدأ و معاد، نسبت به راه زندگی، وظایف فردی، اجتماعی، سیاسی و اخلاقی، معاشرت با زن و فرزند، تربیت فرزند، معاشرت با همسایه، و رعایت حقوق برادران مؤمن تقویت می‌­کند.

درس‌های اخلاق سال تحصیلی 93-94؛ جلسه بیست‌وسوم، عوامل و موانع سلوک