صوت و فیلم

صوت:

بیانات حضرت آیت‌الله مصباح در جلسه کانون طلوع

سخنرانی