مشکات

خداوند شما را خلق کرده ‌است تا لیاقت بالاترین رحمت را پیدا کنید. اگر شما را خلق نمی‌کرد و شما شکر نعمت او را به‌جا نمی‌آوردید، دریافت‌کننده‌ای برای این رحمت وجود نمی‌یافت. باید انسان مختاری باشد، با اختیار خودش مراحلی را طی کند، قدر نعمت‌های خدا را بداند و شکر آن را به‌جا بیاورد تا به مرتبه‌ای برسد که بتواند آن رحمت را درک کند. شکر کردن حرکتی است که ظرفیت ما را بالا می‌برد. شکر، فهم، معرفت، ایمان و نورانیت دل ما را بیشتر می‌کند و ظرف ما برای دریافت رحمت، بزرگ‌تر می‌شود. اگر شکر نکنیم ظرف ما محدود است.

شکرگزاری؛ تنهاراه کمال انسان؛ بیانات حضرت آیت الله مصباح درجمع رؤسای ادارات ومعاونت های استان‌ها ومعاونین مرزبانی ودریابانی