شرح الهیات شفاء جلد 5

نویسنده: 
محمدتقی مصباح یزدی
قطع: 
وزیری، گالینگور

شرح الهیات شفاء جلد پنجم

وزیری، گالینگور، 609 صفحه، چاپ اول 1395.