صوت و فیلم

صوت:

سطح معرفت و نیت، دو عامل مهم در ارزشمندی زیارت

در دیدار با جمعی از جانبازان و بازنشستگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي استان سمنان
تاریخ: 
سه شنبه, 26 تير, 1397