صوت و فیلم

صوت:

مراتب خدمت‌گزاری به آستان مقدس امام رضا‌علیه‌السلام

در جمع خادمان آستان مقدس امام رضا علیه‌السلام، مشهد مقدس
تاریخ سخنرانی: 
1398/9/2
تاریخ اثر: 
شنبه, 2 آذر, 1398