صوت و فیلم

صوت:

بزرگ‌داشت نه دی؛ شکرانه نصرت الهی

بزرگ‌داشت نهم دیماه،‌ مدرسه فیضیه قم
تاریخ سخنرانی: 
1398/10/9
تاریخ اثر: 
دوشنبه, 9 دى, 1398