صوت و فیلم

صوت:
,
صوت:
,

تبیین مفهوم انتظار فرج

سخنرانی
جمعه, 10 مهر, 1383
قم، مسجد مقدس جمكران