نقش تقلید در زندگی انسان (درس اخلاق دهه آخر ماه مبارك رمضان سال 1381)