نقش تقلید در زندگی انسان (درس اخلاق دهه آخر ماه مبارك رمضان سال 1381)

قم، دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ سخنرانی: 
آذر1381
تاریخ اثر: 
جمعه, 1 آذر, 1381