فطرت از نگاه قرآن

در جلسه با اعضای هیأت علمی گروه علوم تربيتي مؤسسه امام خميني(ره)
تاریخ: 
دوشنبه, 10 اسفند, 1394
عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
فطرت از نگاه قرآن 1 10 اسفند 1394 ---
قلمرو فطرت در کار برد قرآنی 22 اسفند 1394 ---
فطرت از نگاه قرآن 3 14 تير 1395 ---