نشست اصلاحات

مؤسسه امام خمينى(ره)
تاریخ سخنرانی: 
1379/08/16
تاریخ اثر: 
دوشنبه, 16 آبان, 1379
عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
فلسفه و ریشه یابى اصلاحات 16 آبان 1379 --- ---
میزگرد اصلاحات 16 آبان 1379 --- ---