نشست اصلاحات

مؤسسه امام خمينى(ره)
تاریخ: 
دوشنبه, 16 آبان, 1379
عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
فلسفه و ریشه یابى اصلاحات 16 آبان 1379 --- ---
میزگرد اصلاحات 16 آبان 1379 --- ---