پیش‌ به‌سوی احیای اخلاق

پیش‌ به‌سوی احیای اخلاق

رقعی، شومیز، 124 صفحه، چاپ اول 1402.

این كتاب حاصل مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها و دروس اخلاق علامه آیت‌الله مصباح یزدی با موضوع اهمیت محوریت مسئله اخلاق و تهذیب در جامعه است. هدف از تدوین این مجموعه، تبیین اهمیت رشته اخلاق در حوزه‌های علمیه و ضرورت پرداختن به آن در کنار دیگر علوم اسلامی است که با تلاش حجت‌الاسلام آقای عباس گرایی تدوین و نگارش و توسط انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) چاپ شده است.

این اثر، در قالب شش گفتار، با آسیب‌شناسی وضعیت حوزه علمیه می‌کوشد تا ضرورت و در عین حال، غربت رشته اخلاق را به‌تصویر بکشد و در پی نقد وضعیت موجود، راهکاری را در قالب تعیین چارچوب برنامه‌ای جامع، برای بُعد نظری و عملی اخلاق ارائه کنند.

گفتار نخست این اثر به تعیین اهداف برنامه‌های اخلاقی و گفتار دوم آن به ضرورت توجه به اخلاق اختصاص یافته است. در گفتار سوم با مقایسه اخلاق و فقه، تلاش می‌شود اولویت اخلاق تبیین و در گفتار چهارم و پنجم، چارچوب برنامه‌ای برای بُعد نظری و عملی اخلاق تصویر گردد. گفتار ششم نیز، با بررسی موانع و مشکلات مسیر برنامه توسعه اخلاقی، به این اثر پایان می‌بخشد.