آثار گفتاری

نوع اثر: درس
تاریخ: دى 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/10/27
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 27/10/96، مطابق با بیست‌ونهم ربیع‌الثانی 1439 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.  (12) رابطه دین و اخلاق(2) قلمرو دین تمام زندگی انسان است اشاره در جلسه گذشته گفتیم یکی از نکته‌هایی که جا دارد درباره‌ آن بیشتر توضیح داده شود، این است که آیا در ابعاد وجود انسان، جای خاصی برای اخلاق، جای دیگری برای دین و جای دیگری مثلا برای لذائذ دنیاست، یا این‌ مسایل با هم تداخل دارند و در یک مسئله از جهتی بعد دینی، از جهت دیگر بعد اخلاقی، و از جهت دیگر بعد دنیوی آن، مطرح است؟ حاصل این‌که چه رابطه‌ای بین اخلاق و دین...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-10-27.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/27-10-96.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: دى 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/10/20
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 20/10/96، مطابق با بیست‌ودوم ربیع‌الثانی 1439 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.  (11) رابطه دین واخلاق (1) اشاره در جلسات گذشته به برخی از مباحث مقدماتی درباره ارزش‌های اخلاقی پرداختیم. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که تعریف ما از ارزش اخلاقی به‌معنای تخطئه‌ افکار دیگران نیست. آن‌چه به نام اخلاق یا مشابهات آن در زبان‌های دیگر، به کار می‌رود با اندکی تفاوت همین است و طبعا در هر علمی از این‌گونه تفاوت‌ها وجود دارد؛ یکی دایره‌ موضوع آن علم را وسیع‌تر می‌گیرد،...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-10-20.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-10-20.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: دى 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/10/13
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 13/10/96، مطابق با پانزدهم ربیع‌الثانی 1439 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.  (10) روش خداوند در تربیت اخلاقی اشاره در جلسه گذشته گفتیم که  شرط قبولی اعمال و رسیدن به حد نصاب ارزش، اعتقاد به جهان آخرت و ایمان به خداست، اما این سخن بدان معنا نیست که از دیدگاه اسلام سایر اعمالی که حسن فعلی دارد، هیچ ارزشی ندارند، بلکه ممکن است برخی از ‌آن‌‌ها ارزش‌هایی زیر حد نصاب داشته باشند و انسان را برای ترقیات معنوی و انسانی آماده کنند. در مقابل، اگر رفتاری از کفر و عناد سرچشمه بگیرد، هرچند خودبه‌خود حسن فعلی داشته...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-10-13.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-10-13.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: دى 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/10/06
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 6/10/96، مطابق با هشتم ربیع‌الثانی 1439 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.  (9) ضامن اجرا در ارزش‌های اخلاقی تفاوت ارزش‌های اخلاقی و حقوقی در جلسات گذشته درباره تفاوت ارزش‌های اخلاقی و حقوقی گفتیم که ارزش‌های حقوقی ضامن اجرای دولتی دارد و اگر حق کسی پایمال شود، باید دستگاه‌های حکومتی پی‌گیری کنند و حق صاحب حق را به او برسانند. هم‌چنین گاهی برای تشویق کسانی که حقوق دیگران را رعایت می‌کنند و ارزش‌های حقوقی را محترم می‌شمارند، پاداش‌هایی در نظر گرفته می‌شود. اما در ارزش‌...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-10-06.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-10-06.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: آذر 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/09/29
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 29/9/96، مطابق با اول ربیع‌الثانی 1439 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.  (8) قلمرو ارزش‌های اخلاقی یکی‌ از بحث‌هایی  که در زمینه اخلاق مطرح می‌شود و گاهی مورد اشتباه و غفلت قرار می‌گیرد، یا دست‌کم کاربردهای مختلفی دارد و اشخاص انتظارات مختلفی از آن دارند، بحث از قلمرو اخلاق است. سوال در این بحث آن است که چه موضوعاتی در اخلاق مطرح  می‌شود که یک مکتب اخلاقی باید به آن‌ها پاسخ دهد؛ یا به تعبیر دیگر، ارزش‌های اخلاقی مورد نظر ما شامل چه چیزهایی می‌شود؟ این بحث ارتباط روشنی با بحث...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-09-29.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-09-29.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: آذر 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/09/22
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 22/9/96، مطابق با بیست‌وچهارم ربیع‌الاول 1439 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.    (7) معنا و مراتب قرب به خدا اشاره در جلسات گذشته از باب مبادی تصوری بحث، به تعریف اخلاق، ملاک ارزش اخلاقی، و ملاک حسن فعلی پرداختیم، و گفتیم در ارزش اخلاقی افزون بر حسن فعلی، حسن فاعلی نیز دخالت دارد و نکاتی درباره آن بیان کردیم. از آن‌جا که درباره برخی از مفاهیم مربوط به این مسأله نقطه‌های ابهامی وجود دارد، در این جلسه به توضیح این موضوع می‌پردازیم. ما در فرهنگ  اسلامی با مفهوم «قربة الی الله» آشنا هستیم و...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-09-22.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/22-9-96.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: آذر 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/09/15
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 15/9/96، مطابق با هفدهم ربیع‌الاول 1439 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.  (6) کاربردهای عقل و نفس، قلب و صدر رابطه عقل و نفس  در بسیاری از مباحث اخلاقی این نکته بیان شده است که ویژگی اخلاق مطلوب این است که موافق حکم عقل است و ویژگی اخلاق نامطلوب نیز  این است که به حکم نفس است. این تعبیر این معنا را الهام می‌کند که ما در درون خودمان دو قوه متضاد داریم؛ حتی گاهی تصریح می‌شود که در درون ما همیشه عقل و نفس در حال جنگ هستند؛ اگر عقل غالب شد، کار خوب  انجام می‌دهیم و اگر  نفس غالب شد، کار بد ...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-09-15.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-09-15.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: آذر 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/09/08
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 8/9/96، مطابق با دهم ربیع‌الاول 1439 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. (5) تعریف اخلاق اسلامی اشاره در جلسات گذشته به تعریف ارزش‌های اخلاقی پرداختیم، ولی برای ورود به بحثی جامع در تبیین نظام اخلاقی اسلام نیازمند مقدمات دیگری هستیم که در ضمن بحث مورد استفاده قرار می‌گیرد، و توجه به آن‌ها مانع خلط و اشتباه می‌شود. هر علمی دارای نوعی از مبادی است که این‌ مبادی اگرچه مطالب اصلی آن علم را بیان نمی‌کند، ولی سزاوار است که قبل از ورود در اصل مباحث به آن‌ها توجه شود. این مبادی به دو قسم مبادی تصوری و تصدیقی...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-09-08.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-09-08.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: آبان 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/08/10
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 10/8/96، مطابق با دوازدهم صفر 1439 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.   (4) معیار حُسن و ارزش در اسلام اشاره در جلسات گذشته اشاره کردیم که در محافل علمی دنیا درباره حقیقت ارزش اخلاقی و قوام آن، نظرهای گوناگونی وجود دارد، اما از دیدگاه اسلام ارزش اختیاری برای کاری است که حسن فعلی و حسن فاعلی داشته باشد؛ یعنی کار فی حد نفسه کار خوبی باشد و فاعل نیز آن را با نیت خوبی انجام دهد. این مسئله را کمی بازتر کردیم و به این مسئله پرداختیم که اصلاً‌ ملاک خوبی و بدی چیست و چگونه ما مفهوم خوبی را یاد گرفته‌ایم. گفتیم در این زمینه نیز بحث...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/960810.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/10-8-96.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: آبان 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/08/03
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 3/8/96، مطابق با پنجم صفر 1439 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.   (3) ارتباط و مراتب حُسن و لذت گستره دلالت واژه خیر در جلسات گذشته گفتیم از دیدگاه اسلام هنگامی کاری از نظر اخلاقی خوب است که هم حسن فعلی داشته باشد و هم حسن فاعلی. ابتدا به نظر می‌رسد «حسن» در این مسئله ابهامی ندارد و معنای آن واضح است، ولی این بحث نیاز به بحث‌های  گسترده‌تری دارد. این واژه در همه زبان‌ها نه تنها یک بلکه چندین معادل دارد؛ در زبان فارسی واژه‌های خوب، نیک، خوش، زیبا (البته با اندکی تفاوت در معنا) بر همین مفهوم...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-08-03.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/3-8-96.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: مهر 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/07/26
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 26/7/96، مطابق با بیست‌وهفتم محرم الحرام 1439 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.   (2) فرایند شکل‌گیری و استمرار نیت اخلاقی انواع نیّت در جلسه گذشته درباره ارتباط ارزش فعل اخلاقی با نیت و برخی مباحث مقدماتی مربوط به این موضوع بحث کردیم. در ادامه بحث‌  به این نکته اشاره می‌کنیم که استعمال شایع کلمه نیت در فقه با مفهوم اخلاقی آن بسیار متفاوت است. در احکام شرعی موضوعاتی وجود دارد که به اصطلاح، از «عناوین قصدیه» هستند. برای مثال اگر کسی چند نماز قضا بدهکار باشد، نمازی که می‌خواند بسته به نیتش متفاوت...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-07-26.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/26-7-96.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: مهر 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/07/19
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 19/7/96، مطابق با بیستم محرم الحرام 1439 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.   (1) نقش هدف در ارزش فعل اختیاری   ارزش اخلاقی ارزش‌های اخلاقی در مکاتب مختلف بسیار متفاوت است. علی‌رغم این‌که عموم مردم  از رفتارهای اخلاقی و ارزشی مدح می‌کنند اما در تشخیص ملاک مطلوبیت آن‌ها و سنجش ارزش آن‌ها با هم اختلاف دارند. از محکمات دیدگاه اسلامی -که با دیدگاه‌های دیگر، اعم از فیلسوفان و دانشمندان اخلاقی یا ارباب مذاهب تفاوت دارد- این است که افعال اخلاقی و ارزشی باید دو جهت حسن فعلی و فاعلی را داشته باشند....
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-07-19.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-07-19.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: مهر 96
جزئیات بدون صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/07/01
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
بدون صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ: تير 96
جزئیات دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/04/02
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 2/4/96، مطابق با بیست‌وهشتم ماه مبارک رمضان 1438 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق و سیاست (23) جایگاه رأی اکثریت در مشروعیت حکومت از نگاه امیرمؤمنان‌علیه‌السلام اشاره در چند جلسه گذشته بر جریانات سیاسی صدر اسلام بعد از رحلت پیغمبر اکرم‌صلی‌الله‌علیه‌وآله مروری کردیم و کوشیدیم با استفاده از فرمایشات امیرمؤمنان‌‌علیه‌السلام در نهج‌البلاغه با فضای آن زمان آشنا شویم. در انتهای جلسه گذشته چند سؤال مطرح کردیم و گفتیم این سؤال‌ها جدی است و حتی گاهی برای بعضی از خواص موجب شبهه می...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-04-02.mp3
دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: تير 96
جزئیات دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/04/01
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1/4/96، مطابق با بیست‌وهفتم ماه مبارک رمضان 1438 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق و سیاست (22) برخورد امیرمؤمنان نسبت به یاران بی‌اراده، رقیبان و زیاده‌خواهان اشاره با توجه به بعضی از شبهه‌ها یا ابهام‌هایی که درباره خلافت امیرالمؤمنین‌سلام‌الله‌علیه و شرایط آن زمان پیدا می‌شود و گاهی نیز به زبان‌ها می‌آید، بنا گذاشتیم با استفاده از فرمایشات خود امیرالمؤمنین در نهج‌البلاغه شرایط آن زمان را مرور کنیم تا مقداری با فضا آشنا شویم و تصور نکنیم همه مسلمان‌ها می‌دانستند...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-04-01.mp3
دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 96
جزئیات دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/03/31
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 31/3/96، مطابق با بیست‌وششم ماه مبارک رمضان 1438 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق و سیاست (21) فضای حاکم بر جامعه در زمان امیرمؤمنانعلیه‌السلام اشاره در شب‌های گذشته با استفاده از بیانات امیرمؤمنان‌علیه‌السلام  در نهج‌البلاغه، به بیان فضای حاکم بر جامعه مسلمانان پرداختیم و گفتیم که در بین مردم گروه‌هایی بودند که با خلافت بلافصل امیرالمؤمنین موافق نبودند و هر شب به معرفی برخی از این گروه‌ها پرداختیم. حیله‌گری به نام تدبیر  یکی دیگر از این گروه‌ها کسانی بودند که می...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-03-31.mp3
دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/03/30
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 30/3/96، مطابق با بیست‌وششم ماه مبارک رمضان 1438 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق و سیاست (20) سازش با دشمن از نگاه امیرمؤمنان‌علیه‌السلام اشاره در جلسات گذشته گفتیم: تصورات ما نسبت به شرایط صدر اسلام، به خصوص بعد از وفات پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله، غالبا تصورات کامل و جامعی نیست. از این‌رو بنا گذاشتیم با استفاده از کلمات امیرالمؤمنینسلام‌الله‌علیه مقداری درباره شرایط صدر اسلام به‌خصوص بعد از وفات پیامبر اکرم‌‌صلی‌الله‌علیه‌وآله بحث کنیم و قرائنی درباره...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-03-30.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/30-3-96.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/03/29
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 29/3/96، مطابق با بیست‌وچهارم ماه مبارک رمضان 1438 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق و سیاست (19) بایسته‌های حاکم اسلامی از نظر امیرمؤمنان‌علیه‌السلام اشاره در جلسه گذشته گفتیم که در زمان امیرالمؤمنین‌سلام‌الله‌علیه مسائل اساسی جامعه اسلامی دچار آشفتگی و اختلافات شدیدی شده بود و ما دورادور نمی‌توانیم تصور روشنی از آن وضع داشته باشیم. برخی مسایل جزو اعتقادات دینی و مذهبی ماست و فکر می‌کنیم بسیاری از مردم آن زمان هم آگاه بودند که باید بعد از پیغمبر اکرم چه کنند و همه‌ آن‌ها به جز...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-03-29.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/29-3-96.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/03/28
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 28/3/96، مطابق با بیست‌وسوم ماه مبارک رمضان 1438 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق و سیاست (18) صبر کُشنده امیرالمؤمنین یا همکاری دمکراتیک؟! عبرت‌آموزی از حوادث صدر اسلام در جلسه گذشته بخشی از فرمایشات امیرالمؤمنین در نامه‌ای که برای مردم مصر نوشته بودند و به بحث‌های گذشته ما ارتباط داشت، خواندیم. این نامه فضای ذهنی و فکری جامعه در آن زمان را مقداری روشن می‌کند. ما درباره تغییر و تحولات زمان صدر اسلام مطالب زیادی شنیده‌ایم و آن‌ها را باور نیز داریم، ولی کمتر شده است که خودمان را در آن جوّ قرار...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-03-28.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-3-28.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/03/27
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 27/3/96، مطابق با بیست‌ودوم ماه مبارک رمضان 1438 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق و سیاست (17) مبنای حکومت و ولایت از دیدگاه حضرت علی علیه‌السلام اشاره گفتیم که حاکم اسلامی به دو دلیل باید معصوم باشد، اما اگر حکومت معصوم امکان نداشت، کسی که اقرب به معصوم است، شایسته پذیرفتن این مسئولیت است. اعتقاد ما شیعیان این است که امیرالمؤمنینعلیه‌السلام از طرف خداوند متعال به عنوان جانشین پیامبر اکرمصلی‌الله‌علیه‌و‌آله تعیین شده است، و او کسی است که اشبه به خود پیغمبر اکرم است و در آیه مباهله از ایشان به...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-03-27.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-3-27.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/03/26
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 26/3/96، مطابق با بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان 1438 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق و سیاست (16) آیا مبنای ولایت و حکومت، نظر مردم است؟ اشاره بحثی را با عنوان ارتباط سیاست با ارزش‌ها و اخلاق مطرح کردیم و چند جلسه‌ای درباره کلیات این بحث گفت‌وگویی داشتیم و برای این‌که بیشتر از منابع دینی و روایات اهل‌بیت‌صلوات‌الله‌علیهم‌اجمعین استفاده کنیم، بنا گذاشتیم که برای تتمیم این مقدمات و کلیات از روایات بهره بگیریم. از جمله بحث‌هایی که در مقدمه عرض کردیم این بود که برای دانستن وظیفه حاکم...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-03-26.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/26-3-96.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/03/25
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 25/3/96، مطابق با بیستم ماه مبارک رمضان 1438 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق و سیاست (15) حقوق متقابل مردم و زمامدار از نگاه امیرمؤمنان‌علیه‌السلام(2)   اشاره بحث ما درباره ارتباط مسائل سیاسی با مسائل ارزشی و اخلاقی بود. بحث‌های مقدماتی را با استفاده از احکام عقلی و قواعد عقلایی مطرح کردیم و وعده دادیم که این مطالب را با روایاتی از اهل‌بیت‌صلوات‌الله‌علیهم‌اجمعین تقویت، تأیید و تبیین کنیم.   حاکم تافته جدابافته نیست!  یکی از مشکلاتی که همیشه در رابطه با حاکم و مردم...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-03-25_0.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/25-3-96.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/03/24
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 24/3/96، مطابق با نوزدهم ماه مبارک رمضان 1438 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق و سیاست (14) حق متقابل مردم و زمامدار از نگاه امیرمؤمنان‌علیه‌السلام برکات رعایت حق مردم و زمامدار در جلسات گذشته با  استفاده از روایات گفتیم که خداوند متعال حقوقی متناسب، هم‌سنگ و متبادل برای بندگان نسبت به یکدیگر وضع فرموده است. یکی از این حقوق حق زمامدار بر مردم است که از همه بزرگ‌تر و دارای عظمت بیشتری است. از فرمایشات امیرالمؤمنین‌علیه‌السلام در نهج‌البلاغه شاهدی بر این مطلب آوردیم که بعضی از عباراتش را...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-03-24.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/24-3-96.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/03/23
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 23/3/96، مطابق با هجدهم ماه مبارک رمضان 1438 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق و سیاست (13) رابطه متقابل مردم و زمامدار   اشاره بحث ما درباره مسائل حکومتی و سیاسی و ارتباط آن‌ها با ارزش‌های اسلامی بود. در جلسات گذشته به این نتیجه رسیدیم که ریشه حقیقی همه حقوق، حق خدا بر بندگان است. سپس این استنباط را با کلامی از امیرالمؤمنین‌سلام‌الله‌علیه تأیید و تقویت کردیم. در ضمن فرمایشات امیرمؤمنان‌، آمده بود که همه حقوق از حق الهی نشأت می‌گیرد و این حقوق از لحاظ اهمیت و بزرگی و کوچکی با هم متفاوت هستند...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-03-23.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/23-3-96.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن

صفحه‌ها