فهرست مطالب

اخلاق و سیاست

قم، دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ: 
دوشنبه, 1 خرداد, 1396
عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
جلسه اول؛ تعریف اخلاق، سیاست و اسلام 10 خرداد 1396 فایل دانلود 62.89 مگ
جلسه دوم؛ رابطه اخلاق و سیاست 11 خرداد 1396 فایل دانلود 61.62 مگ
جلسه سوم؛ رابطه اخلاق و سیاست از نظر اسلام 12 خرداد 1396 فایل دانلود 66.65 مگ
جلسه چهارم؛ لذت و مصلحت 13 خرداد 1396 فایل دانلود 93.02 مگ
جلسه پنجم؛ رفع نیازهای معنوی، مهم‌ترین وظیفه حکومت در اسلام 14 خرداد 1396 فایل دانلود 110.03 مگ
جلسه ششم؛ سعادت اخروی، هدف نهایی سیاست‌ورزی 15 خرداد 1396 فایل دانلود 42.87 مگ
جلسه هفتم؛ قانون و سلسله مراتب قانون‌گذاری 16 خرداد 1396 فایل دانلود 144.31 مگ
جلسه هشتم؛ اخلاق قانون‌گذاران و مجریان قانون 18 خرداد 1396 فایل دانلود 126.89 مگ
جلسه نهم؛ حق معلولان و مستضعفان 19 خرداد 1396 فایل دانلود 95 مگ
جلسه دهم؛ حق خدا، منشأ همه حق‌ها 20 خرداد 1396 فایل دانلود 46.01 مگ
جلسه یازدهم؛ کاربردهای حق در قرآن 21 خرداد 1396 فایل دانلود 46.21 مگ
جلسه دوازدهم؛ ملاک اهمیت حقوق 22 خرداد 1396 فایل دانلود 70.71 مگ
جلسه سیزدهم؛ رابطه متقابل مردم و زمامدار 23 خرداد 1396 فایل دانلود 70.06 مگ
جلسه چهاردهم؛ حق متقابل مردم و زمامدار از نگاه امیرمؤمنان‌علیه‌السلام 24 خرداد 1396 فایل دانلود 73.31 مگ
جلسه پانزدهم؛ حقوق متقابل مردم و زمامدار از نگاه امیرمؤمنان‌علیه‌السلام(2) 25 خرداد 1396 فایل دانلود 71.9 مگ
جلسه شانزدهم؛ آیا مبنای ولایت و حکومت، نظر مردم است؟ 26 خرداد 1396 فایل دانلود 65.16 مگ
جلسه هفدهم؛ مبنای حکومت و ولایت از دیدگاه حضرت علی علیه‌السلام 27 خرداد 1396 فایل دانلود 65.31 مگ
جلسه هجدهم؛ صبر کُشنده امیرالمؤمنین یا همکاری دمکراتیک؟! 28 خرداد 1396 فایل دانلود 80.51 مگ
جلسه نوزدهم؛ بایسته‌های حاکم اسلامی از نظر امیرمؤمنان‌علیه‌السلام 29 خرداد 1396 فایل دانلود 68.36 مگ
جلسه بیستم؛ سازش با دشمن از نگاه امیرمؤمنان‌علیه‌السلام 30 خرداد 1396 فایل دانلود 56.82 مگ
جلسه بیست‌ویکم؛ فضای حاکم بر جامعه در زمان امیرمؤمنان‌‌علیه‌السلام 31 خرداد 1396 ---
جلسه بیست‌ودوم؛ برخورد امیرمؤمنان نسبت به یاران بی‌اراده، رقیبان و زیاده‌خواهان 1 تير 1396 ---
جلسه بیست‌وسوم؛ جایگاه رأی اکثریت در مشروعیت حکومت از نگاه امیرمؤمنان‌علیه‌السلام 2 تير 1396 ---