مشکات

امام حسین چراغ هدایت، کشتی نجات و مانع گمراهی و ضلالت انسان‌هاست. فداکاری و شهادت این امام عزیز وظیفه مردم را در حمایت از دین روشن ساخته، راه صحیح را به آنان نشان داده و موجب ایجاد مسؤولیت و حساسیت مردم در قبال شریعت مقدس اسلام شده است. در سیره او غیرتمندی، به بهانه تساهل و تسامح کنار نمی‌رود و مقام، مال و ثروت سبب فریفتگی نمی‌شود. از این‌روست که هیچ‌گاه تأثیر عاشورای او کهنه و حرارت آن سرد نمی‌شود و عشق و نام او در دل‌های مؤمنان برای همیشه پاینده و زنده است.