مشکات

باید از تاریخ عبرت گرفت؛ آنچه موجب حادثه کربلا شد، سست‌شدن مبانی فکری و اعتقادی مسلمانان آن عصر و زمانه بود. راه صحیح، همان راهی است که امام حسین(ع) پیش روی ما گذاشت. تقویت روح غیرت و حساسیت دینی، مبارزه با تساهل و تسامح به‌عنوان مقدمه فرهنگ بی‌دینی و نیز مبارزه با فردگرایی و تک‌روی و تشکیل هیأت‌های مذهبی برای مقابله با دشمنانی که کیان، نظام و دین ما را هدف گرفته‌اند، لازم است. اما در این میان دل‌نبستن به دنیا برای تقویت روحیه جهاد و نهراسیدن از مرگ و شهادت‌طلبی، شرط نخست برای مقابله با دشمنان اسلام و انقلاب است.