مشکات

یک وقت نشود که تعریف ما از خدا، سیدالشهدا و امام زمان‌عج‌الله‌تعالی‌فرجه حرفه‌ای باشد و این­ها را بگوییم تا مردم بپسندند، و اگر کاندیدا شدیم به ما رأی بدهند! بدتر این که نکند ما واسطه شویم برای این‌که کسان دیگری زمینه دین‌فروشی پیدا کنند، و از کسی تعریف کنیم که مردم به آن رأی ‌بدهند تا او سر کار بیاید و از آن پست‌ استفاده کند! این کار چقدر زشت و خسارتبار است ˜که منِ روحانی جهنمی شوم برای اینکه آن آقا می‌خواهد از پست و مقامش سوءاستفاده کند!