رستگاران

رستگاران

وزیری، شومیز، 392 صفحه، چاپ اول 1386، چاپ پنجم 1402.

این کتاب سلسله درس‌های اخلاق حضرت استاد با محوریت آیات ابتدایی سوره مومنون و آیات پایانی سوره فرقان است که ضمن آن‌ها به ترتیب، اوصاف «مفلحان» و «عبادالرحمان» بیان شده است. نوشتار حاضر در نوزده درس توسط حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی نادری قمی تدوین گردیده و به همت انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) چاپ و منتشر شده است.

در بخش نخست این کتاب که تشریح و توضیح آیات ابتدایی سوره مؤمنون است مباحث ذیل بیان شده است:

_ عوامل ایجابی و سلبی در سیر معنوی؛

_ پرهیز از شنیدنی‌های لغو به عنوان شرط مهم رستگاری با توجه به سه آیه ابتدایی سوره مؤمنون؛

_ ارتباط زکات با رستگاری با توضیح وجه استفاده از واژه «زکات» در آیات ابتدایی سوره مؤمنون و نیز توضیح مفهوم زکات و کارکرد انفاق به عنوان مؤلفه‌ای برای مقابله با علاقه به مال؛

_ نقش کنترل غریزه جنسی در رستگاری با اشاره به طبع سرکش و حیوانی انسان، یعنی بی‌قیدی و رهایی، و توضیح حقیقت ایمان یعنی پذیرش قید و بستن عهد؛

_ اهمیت نماز در رستگاری، معنای محافظت بر نماز، اهمیت نماز اول وقت، نماز از منظر اهل بیت(ع)، و بازگویی احادیثی از آن بزرگواران؛

بخش دوم این کتاب به معرفی اوصاف «عبادالرحمان» با توضیح آیات پایانی سوره فرقان اختصاص دارد که مباحث ذیل از آن جمله‌اند:

_ بیان قرآن درباره الگوها و وصف «عبادالرحمان» با اشاره به عبودیت تکوینی و اختیاری؛

_ تواضع و متانت در برخورد با جاهلان به عنوان دو ویژگی «عبادالرحمان» با تأکید بر فلسفه مقدم بودن این دو ویژگی و ملاک ارزشمندی آن دو؛

_ نماز به عنوان نمونه‌ای از واقعیت زندگانی «عبادالرحمان»، و دو حکایت از مرحوم شیخ محمدحسین اصفهانی در این باره؛

_ صفات سلبی «عبادالرحمان» با تأکید بر پاکدامنی، دوری از شرک، و مبرا بودن از قتل نفس و نقش آن صفات در سعادت و نجات انسان؛

_اهتمام «عبادالرحمان» به خانواده با اشاره به آیه 74 سوره فرقان و نیز ماهیت و حکمت علاقه به همسر و فرزند؛

_ درخواست امامت متقین از سوی «عبادالرحمان» با توجه به فراز پایانی آیه 74 سوره فرقان و نیز اشاره به سه شرط مهم برای امامت.

 

پیوندهای مرتبط >>> صوت: رستگاران؛ شرحی بر آیات ابتدایی سوره مؤمنون و آیات پایانی سوره فرقان