زن یا نیمى از پیكر اجتماع

زن یا نیمى از پیكر اجتماع

رقعی، شومیز، 38 صفحه، چاپ اول 1343.

این كتاب در واقع اولین مقاله حضرت استاد است كه برای نخستین‌بار در نشریه مكتب تشیع به چاپ رسیده و سپس به كوشش انتشارات آزادى قم با شمارگان 5000 نسخه چاپ و منتشر گردیده است.

در این نوشتار حضرت استاد ابتدا به جایگاه و منزلت زن در اسلام پرداخته، و در ادامه آن، فهرست‌وار به برخى شبهات در باره حقوق زن در اسلام اشاره كرده و آنها را پاسخ داده است.در این كتاب به منطق فطرت به منزلة راه حل اساسى براى مسائل اجتماعى اشاره مى‌‌شود و سپس تفاوت‌‌هاى سرشت زن با مرد و نیز امتیازات فطرى زن بر مرد بررسى شده است و در نهایت موقعیت زن از نظر اسلام تبیین مى‌‌گردد. در ضمن مباحث، همچنین مقایسه‌ای بین دو دیدگاه فرهنگ غربى و اسلامى در باره حقوق زن صورت مى‌‌گیرد و تفوق فوق‌‌العاده فرهنگ اسلامى در این باب آشكار مى‌‌شود.

گفتنی است ترجمه این نوشتار به زبان انگلیسى همراه با دو مقاله دیگر از سوى سازمان تبلیغات اسلامى در كتابى به نام Status of Women in Islam (سیماى زن در اسلام) منتشر شده شده است.