پرسش‌هــا و پـاسـخ‌ها جلد دوم

 

پرسش‌ها و پاسخ‌ها

(جلد 5-1)

 

 

آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

 

 

 

مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 -

    پرسش‌ها و پاسخ‌ها ج (5-1) / محمدتقی مصباح یزدی؛

قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره) ، 1391.

    336 ص. (انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره) ، 375؛ کلام و عقاید؛ 52) /// مجموعه آثار؛ 3/6؛ علوم انسانی؛ 1).

1. اسلام ـ پرسش‌ها و پاسخ‌ها. 2. اسلام ـ عقاید. 3. اسلام ـ بررسی و شناخت. الف. مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره) . ب.عنوان. ج.فروست.

4 پ 6 م / 12 BP

 

 

 

 

پرسش‌ها و پاسخ‌ها (5-1)

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

نوبت و تاریخ چاپ: هشتم، پاییز 1391

چاپ: نگارش

شمارگان : 1000‌‌‌                           قیمت: 10500 تومان

 

مركز پخش : قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاک 38.

تلفن و نمابر: 7742326-0251

5-334-411-964-978 :شابک

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است