اخلاق در قرآن جلد اول

 

 

اخلاق در قرآن

جلد اول

 

 

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

 

تحقیق و نگارش:

محمدحسین اسکندری

 

مصباح یزدى، محمدتقى، 1313 ـ

اخلاق در قرآن (ج1)/ محمدتقى مصباح یزدى؛ تحقیق و نگارش: محمدحسین اسکندری. ـ

قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)، 1391.

ج. (انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره) ؛ 8؛ اخلاق؛  1) ///مجموعه آثار؛ 1/1؛ تفسیر موضوعی؛ 7)

این كتاب بخش هفتم از معارف قرآن از سلسله درس‌های آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی است.

1. قرآن - اخلاق. الف. اسكندری، محمدحسین، 1324 ‌، گردآورنده. ب. انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره) ج. عنوان

3 الف 6 م / 3 / 103 BP

 

اخلاق در قرآن جلد اول

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

تحقیق و نگارش: محمدحسین اسکندری

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

نوبت و تاریخ چاپ: دوازدهم، بهار 1401

چاپ: اشراق

شمارگان : 500‌‌‌                         قیمت : 135000 تومان

 

مركز پخش : قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاک 38.

تلفن و نمابر: 37742326-025

9-154-411-964 :شابک

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است