زینهار از تکبر!

 

زینهار از تکبر!

 

شرح بزرگ‌ترین خطبه نهج‌البلاغه

در نکوهش متکبران و فخرفروشان

 

 

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

 

تدوین و نگارش:

محسن سبزواری

 

مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 ـ

زینهار از تکبر! شرح بزرگ‌ترین خطبه نهج‌البلاغه در نکوهش متکبران و فخرفروشان/ محمدتقی مصباح یزدی؛ تدوین و نگارش: محسن سبزواری. – قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

352 ص.( انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛ 431؛ اخلاق؛ 64).

7-260-411-964:ISBN

فهرست‌نویسی براساس اطلاعات پیش از انتشار.

کتابنامه ص 345 ـ 352؛ هم‌چنین به صورت زیرنویس.

1. علی‌بن‌ابیطالب(علیه‌السلام)، امام اول، 23 قبل از هجرت ـ 40ق. نهج‌البلاغه ـ خطبه‌ها ـ نقد و تفسیر.  2. علی‌بن‌ابیطالب(علیه‌السلام)، امام اول، 23 قبل از هجرت ـ 40ق. نهج‌البلاغه ـ خطبه‌ قاصعه ـ نقد و تفسیر.  3. علی‌بن‌ابیطالب(علیه‌السلام)، امام اول، 23 قبل از هجرت ـ 40ق. نهج‌البلاغه ـ خطبه‌ها. 4. غرور (اسلام). الف. علی‌بن‌ابیطالب(علیه‌السلام)، امام اول، 23 قبل از هجرت ـ 40ق. نهج‌البلاغه . شرح. . سبزواری، محسن، گردآورنده. ج. مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، انتشارات. ب. عنوان. ج. فروست.

6م/ 0423/ 38   297/9515  BP

 

زینهار از تکبر! شرح بزرگ‌ترین خطبه نهج‌البلاغه در نکوهش متکبران و فخرفروشان

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

تدوین و نگارش: محسن سبزواری

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

چاپ: نگارش

نوبت و تاریخ چاپ: چهارم، اردیبهشت 1397

شمارگان: 4200                                                              قیمت: 22000 تومان

دفتر مركزی پخش: قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاك 38، تلفن و نمابر: 37742326 ـ 025

شعبه مؤسسه امام خمینی(ره): قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، تلفن: 32113629ـ 025

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است

شابک: 7ـ260ـ411ـ964