زلال نگاه

 

 

زلال نگاه

 

 

 

 

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

 

 

 

تدوین و نگارش

قاسم شبان‌نیا

 

سرشناسه: مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 -

عنوان و نام پدیدآورنده: زلال نگاه / محمدتقی مصباح یزدی؛ تدوین و نگارش: قاسم‌ شبان‌نیا.

مشخصات نشر: قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، انتشارات.

مشخصات ظاهری: 136 ص.

شابک: 2-690-411-964-978

وضعیت فهرست‌نویسی: فیپا.

یادداشت: کتابنامه.

یادداشت: نمایه.

موضوع: بصیرت ـ جنبه‌های مذهبی ـ  اسلام.

شناسه افزوده: شبان‌نیا، قاسم.

شناسه افزوده: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، انتشارات.

رده‌بندی کنگره: 8ز 6م / 2/ 286 BP

رده‌بندی دیویی: 83/297

شماره کتابشناسی ملی: 2540906

 

زلال نگاه

مؤلف: آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

تدوین و نگارش: قاسم شبان‌نیا

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

نوبت و تاریخ چاپ: دوم، زمستان 1393

چاپ: نگارش

شمارگان: 1000                                قیمت: 5000 تومان

 

مرکز پخش: قم، خیابان شهداء، کوی ممتاز، پلاک 38

تلفن و نمابر: 37742326 - 025

2-690-411-964-978 :شابک