تكذیب یك شایعه

مرجع رسمی اطلاع‌رسانی درباره اخبار فعالیت‌ها و آرای معظم‌له پایگاه اطلاع‌رسانی آثار ایشان است، و اخباری كه در رسانه‌های دیگر به ایشان نسبت داده می‌شود مورد تأیید نیست.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی آثار حضرت آیت‌الله مصباح یزدی ـ‌مد ظله‌، طی چند روز گذشته سؤالات متعددی درباره استناد یک استفتای جعلی به حضرت آیت‌الله مصباح یزدی -دام‌ظله- مطرح شده است. منبع این خبر، سایت بدنام و تقلبی «farcenews» است که با سربرگی شبیه سایت «خبرگزاری فارس» فعالیت می‌كند، و به اعتراف خودش، «در آمریکا تولید شده ... و مطالبی را منتشر می‌کند که عمدتا احمقانه، نادرست، جعلی است». دفتر حضرت آیت الله مصباح نظر به این که کذب بودن این شایعه با توجه به محتوای آن و نیز منبع و اهداف گردانندگان آن سایت روشن است، نیازی به تکذیب این اقدام وقیحانه نمی‌بیند. لازم به ذکر است که مرجع رسمی اطلاع‌رسانی درباره اخبار فعالیت‌ها و آرای معظم‌له پایگاه اطلاع‌رسانی آثار ایشان است، و اخباری كه در رسانه‌های دیگر به ایشان نسبت داده می‌شود مورد تأیید نیست.