به پیشواز خورشید غرب‌

 

 

 

 

به پیشواز خورشید غرب‌

 

 

 

 

گزارش سفر حضرت‌ آیت‌اللّه‌ مصباح یزدى ‌

به اسپانیا و‌ امریكاى لاتین

 

 

 

 

مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 -

به‌پیشواز خورشید غرب: گزارش سفر آیت‌الله مصباح یزدی به اسپانیا و امریکای لاتین / تدوین و نگارش:  مرتضی موسی‌پور. - قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1391.

336ص. (انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛ 294؛ کلام و عقاید؛ 41)

ISBN:964-411-123-0

کتاب‌نامه: ص: 287؛ همچنین به‌صورت زیرنویس.

1. مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 -     - - سفرها - - آمریکای لاتین. 2. مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 -     - - سفرها - - اسپانیا. 3. آمریکای لاتین -- سیر و سیاحت. 4. اسپانیا -- سیر و سیاحت. الف. موسی‌پور، مرتضی، گردآورنده. ب. مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، انتشارات. ج.عنوان. د. عنوان: گزارش سفر آیت‌الله مصباح یزدی به اسپانیا و امریکای لاتین.

9 ب 6 م / 3 / 1409 F  

044/918

کتابخانه ملی ایران                         11606-84م

 

 

به‌پیشواز خورشید غرب

گزارش سفر آیت‌الله مصباح یزدی به اسپانیا و امریکای لاتین

تدوین و نگارش: مرتضی موسی‌پور

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

نوبت و تاریخ چاپ: دوم، زمستان 1391

چاپ: نگارش

شمارگان : 1000‌‌‌                           قیمت: 9500  تومان

 

مركز پخش: قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاک 38.

تلفن و نمابر: 37742326-025

0-1232-411-964 :شابک

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است