صوت و فیلم

صوت:
فیلم:

اربعین و استحکام رابطه قلبی با امام حسین‌علیه‌السلام

در دیدار با جمعی از طلاب مدرسه علمیه رشد (شرکت‌کننده در حماسه پیاده‌روی اربعین)
تاریخ سخنرانی: 
1397/07/23