مشکات

خدای متعال با لطف و عطوفتی عجیب با بندگان خویش سخن گفته، می‌فرماید: شما که در کارهای دنیوی خویش وکیل می‌گیرید تا زحمت از دوش شما برداشته شود، بیایید مرا وکیل کنید و کارهای خود را به من واگذار کنید! «مَن یَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ؛ کسی که بر خدا توکل کند پس خد برای او کفایت خواهد کرد.» اگر کار خویش را به خدا واگذار کنید او برای شما کفایت خواهد کرد و بهتر از خود شما می‌داند چگونه کار را انجام دهد.

درس اخلاق، جلسه چهاردهم