صوت و فیلم

صوت:

نقش کلیدی شناخت و شور دینی در تحقق جامعه اسلامی

بيانات حضرت آيت الله مصباح در جمع خادمان هيات‌هاي سراسر کشور (دومين اجلاس رابطان جامعه ايماني مشعر)
تاریخ: 
چهارشنبه, 13 تير, 1397