مشکات

فلسفه روزه منضبط بار آمدن و رعایت مقررات الهی است. تمام اهمیتی که به ماه مبارک رمضان و روزه آن داده شده است، برای این است كه: «لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ». وقتی روزه و دستور کفّ نفس و خودداری در انسان اثر کرد و انسان منضبط بار آمد، می‌تواند نفس خود را به‌راحتی مهار کند و کنترل دل، چشم، گوش، زبان، دست، غرایز، تمایلات و... برای چنین شخصی آسان خواهد بود. چنین كسی به‌آسانی به سخت‌ترین تکالیف تن خواهد داد.

کتاب صهبای حضور، ص145